VIP COMMENTĐăng Ký Sử Dụng VIP Comment

 • Điền Tên Của Bạn
  • Lưu ý:

   • Sử dụng hashtag #c_SốCmt để tùy chỉnh số số comment muốn tăng ở bài post đó, ví dụ #c_50 thì số Comment tối đa là 50 Comment, #c_0 để không sử dụng VIP Comment tại Post đó.

   • Chúng Tôi không hoàn lại gói VIP đã thanh toán.

   • Cám ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

  Chi Tiết Gói VIP

  • Số Lượng Comment:Max Coding
  • Tên Người Dùng:Max Coding
  • ID Thụ Hưởng:Max Coding
  • Thời Gian Sử Dụng:Max Coding
  • Tốc Độ Comment:Max Coding
  • Giới Hạn Bài Đăng:Max Coding
  • Thanh ToánMax Coding
  Tên Gói Vip
  Cash / Tháng
  5 Comment
  25,000 Cash
  10 Comment
  50,000 Cash
  15 Comment
  75,000 Cash
  20 Comment
  100,000 Cash